ISO 9001 ja ISO 14001

  • 1
  • november 01, 2010
uudis-3-epokate.ee

Käesoleva aasta oktoobris viis rahvusvaheline sertifitseerimisettevõte Bureau Veritas meie ettevõttes läbi sertifitseerimisauditid ja tunnistas Epokate tegevuse põrandakattematerjalide tootmisel vastavaks kvalteedijuhtimise standardile ISO 9001:2008 ja keskkonnajuhtimise standardile ISO 14001:2004. Vastavasisulised vastavussertifikaadid anti Epokate juhatajale Janno Sild’le üle novembri alguses. Nimetatud tunnistused annavad meie klientidele kindluse, et Epokate põrandakattematerjalide valmistamine on vastavuses kõikide kehtivate nõuetega, kontrollitud ning kvaliteetne.