Uued

EASi digidiagnostika meede (toetus)

Posted by | Uued | No Comments

Epokate OÜ projekt (EU53651) „Epokate OÜ digidiagnostika“ sai rahastuse EASi digidiagnostika meetmest, mille eesmärgiks on tööstuse digitaliseerimis- ja automatiseerimisalase teadlikkuse kasvatamine. Projekti eesmärk on viia ettevõttes läbi digidiagnostika, mis hõlmab äriprotsesside analüüsi seni kasutamata digitaalsete võimaluste leidmiseks ning hinnangut nende lahenduste maksumusele, tasuvusele ja mõjule ettevõtte majandustulemustele.

Picture 1