Eposyst HM

Epoxy resin mortar containing coloured sand, with a slip-resistant surface

Total thickness of the covering system: ≥ 4 – 6 mm

Areas of use: both dry and wet manufacturing rooms, warehouses, garages, hallways

Ferfa 6: according to the Ferfa selection belongs to the 6th category of flooring

Krundikiht

EPOKATE KRUNT: värvitu,  2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,3-0,4 kg/m2

Nakkepuiste: kvartsliiv ø 1,0-1,8 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Kattemass

EPOKATE HM: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 1,0-1,5 kg/m2

Täitematerjal:värviliiv ø 0,4-0,8 mm või ø 0,8-1,2 mm, kulu ca: 6,0-9,0 kg/m2

Kattemass paigaldatakse nõutavat kihipaksust tagava spetsiaalse kastiga ja tihendatakse seejärel nn. helikopterhõõrutiga.

Kattelakk/immutus

EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,6-1,0 kg/m2

Märkused

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn. helikopterhõõrutiga; lisakareduse saab anda klaaskuulide puistega kattelaki paigalduse ajal.

Looking for a contractor?

Here you can find information on some of Epokate's long-standing and reliable cooperation partners.