Eposyst HM

Libisemiskindla pinnaga värviliivaga täidetud epoksüvaik hõõrdemass kate

Kattesüsteemi kogupaksus: ≥ 4 – 6 mm

Kasutusalad: nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, laod, garaažid, koridorid

Ferfa 6: kuulub Ferfa selektsiooni alusel 6 põrandakatte kategooria alla

Krundikiht

EPOKATE KRUNT: värvitu,  2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,3-0,4 kg/m2

Nakkepuiste: kvartsliiv ø 1,0-1,8 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Kattemass

EPOKATE HM: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 1,0-1,5 kg/m2

Täitematerjal:värviliiv ø 0,4-0,8 mm või ø 0,8-1,2 mm, kulu ca: 6,0-9,0 kg/m2

Kattemass paigaldatakse nõutavat kihipaksust tagava spetsiaalse kastiga ja tihendatakse seejärel nn. helikopterhõõrutiga.

Kattelakk/immutus

EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,6-1,0 kg/m2

Märkused

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn. helikopterhõõrutiga; lisakareduse saab anda klaaskuulide puistega kattelaki paigalduse ajal.

Otsid töödele teostajat?

Siin on Epokate OÜ pikaajalised ja usaldusväärsed koostööpartnerid