Eposyst KP

Värvikruusaga täidetud reljeefse pinnaga dekoratiivne poksüvaik-kivipõrand kate

Kattesüsteemi kogupaksus: ≥ 6 – 9 mm

Kasutusalad: kuivad dekoratiivsust eeldavad müügisaalid, koridorid, näitusteruumid, välistrepid

Ferfa 4: kuulub Ferfa selektsiooni alusel 4 põrandakatte kategooria alla

Krundikiht

EPOKATE KRUNT: värvitu,  2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,3-0,4 kg/m2

Nakkepuiste: kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Kattemass

EPOKATE HM: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 1,0-1,5 kg/m2

Täitematerjal: värvikruus ø 2-4 mm või ø 4-6 mm, kulu ca: 12-20 kg/m2

Nakkepuiste: kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Kattelakk

EPOKATE LAKK 3: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,8-1,2 kg/m2

UV-kindel lisalakk - VAJADUSEL

Epoxu UV 100 või PUR Aqua Top 2K: 2-komponentne UV kindel epoksüvaik-süsteem, kulu ca: sõltub lakist

Märkused

Välistreppidel ja suurte klaaspindadega ruumis kasutamiseks tuleks kindlasti teostada lisalakk UV kindla epoksü- või polüuretaanvaik lakiga.

Otsid töödele teostajat?

Siin on Epokate OÜ pikaajalised ja usaldusväärsed koostööpartnerid