Eposyst SL/R

Kareduspuistega karestatud libisemiskindla pinnaga pigmenteeritud epoksüvaik masskate (läikiv)

Kattesüsteemi kogupaksus: ≥ 2 – 4 mm

Kasutusalad: nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod

Ferfa 4/5: kuulub Ferfa selektsiooni alusel 4 või 5 põrandakatte kategooria alla

Krundikiht

EPOKATE KRUNT: värvitu,  2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,3-0,4 kg/m2

Nakkepuiste: kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Tasanduskiht - VAJADUSEL

EPOKATE KRUNT: värvitu, 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,6-0,8 kg/m2

Täitematerjal: kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm, kulu ca: 0,2-0,25 kg/m2Nakkepuiste: kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm, kulu ca: 0,8-1,0 kg/m2

Vahekiht

EPOKATE SL: pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,6-1,0 kg/m2

Vajadusel täitematerjal: kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm, kulu ca: 0,2-0,3 kg/m2

Kareduspuiste: kvartsliiv ø 0,4-0,8 mm või ø  0,8-1,2 mm, kulu ca: 0,8-1,2 kg/m2

Kattemass

EPOKATE SL: pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem, kulu ca: 0,8-1,2 kg/m2

Märkused

Eriti kulumiskindla kareduse saab kui vahekihi nakkepuiste teostada mitte kvrtsliivaga, vaid korundi, karborundi või smirgeli puistega.

Otsid töödele teostajat?

Siin on Epokate OÜ pikaajalised ja usaldusväärsed koostööpartnerid