Epokate KRUNT on kahekomponentne lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav läbipaistev madala viskoossusega epoksüvaiksüsteem. Materjal on väga hea betooni imbumise võimega. Reageerinud olekus on vaiksüsteem suure tugevusega vee- ja soolakindel ning kindel mitmete kemikaalide mõjule (lahjendatud happed ja -alused, õlid ja kütused). Epokate KRUNT on UV kiirguse käes kolletuv.

Epokate KRUNT on sobilik kasutada:
• betoonpõrandate kruntimiseks enne katmist epoksüvaik põrandakatte süsteemidega;
isenivelleeruvate tasandussegude valmistamiseks ebatasaste betoonaluspindade tasandamisel;
täitesegude sideaineks, millega tasandada ja täita betoonaluspinna suuremaid ebatasasusi.