EASi toetusega tootmise ja kaupade liikumise digitaliseerimine

Posted by | Epokate OÜ | No Comments

Epokate on saanud toetust EAS’i abiga Euroopa taasterahasu NEXTGeneratoinEU  vahenditest, et teostada ettevõttes tootmise ja kaupade liikumise digitaliseerimine.

Projekti eesmärk on ettevõtte protsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine ning robotite suurem kasutuselevõtt ettevõttes.
Projekti eelarve on 109 000.- eur, millest toetus moodustab 54 500.- eur.

Selle projekti realiseerimisel saame pakkuda oma klientidele paremaid iseteeninduse võimalusi toodete kättesaamisel. Samuti lahendame projekti raames toodete algkomponentide jälgimise, tootmise juhtimise ja planeerimise digitaalseks. Samaaegselt muudame automaatseks mitmed tootmise- ja toote kvaliteedi järgimise protsessid.
Digitaliseerimine on Epokate OÜ jaoks pidev protsess, mis tähendab, et kõik tegevused jätkuvad ja täiustuvad ka peale projekti lõppemist.

EASi digidiagnostika meede (toetus)

Posted by | Uued | No Comments

Epokate OÜ projekt (EU53651) „Epokate OÜ digidiagnostika“ sai rahastuse EASi digidiagnostika meetmest, mille eesmärgiks on tööstuse digitaliseerimis- ja automatiseerimisalase teadlikkuse kasvatamine. Projekti eesmärk on viia ettevõttes läbi digidiagnostika, mis hõlmab äriprotsesside analüüsi seni kasutamata digitaalsete võimaluste leidmiseks ning hinnangut nende lahenduste maksumusele, tasuvusele ja mõjule ettevõtte majandustulemustele.

Picture 1